Warunki korzystania i pliki cookie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018 roku.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że VITASLIM INNOVE Ltd. z UIC 200125430, adres 18 Shipchenski Prohod Blvd, piętro 8, biuro 802, 1113 Sofia, Bułgaria, jest zarejestrowana jako administrator danych osobowych № 407564 i stosuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych osobowych swoich klientów.

Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, jakie dane osobowe wykorzystujemy i jakie są prawa użytkowników, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Dane osobowe to wszystkie te dane, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację klienta. Przykładami danych osobowych są: imiona i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny (PIN), numer telefonu, aktualny adres, adres e-mail itp.

VITASLIM INNOVE Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu odpowiadania na zapytania, przetwarzania i realizacji otrzymanych zamówień oraz powiązanych działań, takich jak wystawianie i przetwarzanie faktur oraz zarządzanie relacjami z klientami.

Podając swoje dane osobowe, użytkownik daje nam możliwość:

  • Przetwarzania zapytania otrzymanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, rozmowy telefonicznej lub zapytania z sieci społecznościowej;
  • Doręczania odpowiednich komunikatów marketingowych;
  • Zachowania zgodności z ustawowymi wymogami księgowymi i podatkowymi.

Wykorzystujemy następujące typy danych:

  • Dane osobowe podane przez użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego. Informacje te obejmują imiona i nazwisko, numer telefonu i kontaktowy adres e-mail.
  • o Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. Informacje te obejmują kraj i miasto, w którym się znajdujesz, płeć, rodzaj używanego urządzenia. Informacje te są agregowane wraz z danymi innych osób odwiedzających naszą witrynę i nie można za ich pośrednictwem zidentyfikować określonego użytkownika.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 użytkownik ma prawo do:

  • Poprawienia i/lub zaktualizowania swoich danych osobowych;
  • Żądania informacji na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy;
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie;
  • Odmowy otrzymywania wiadomości marketingowych od VITASLIM INNOVE Ltd.;
  • Zażądania zaprzestania wykorzystywania i usunięcia swoich danych osobowych.

VITASLIM INNOVE Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe użytkowników zgodnie z warunkami ustawowymi. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo lub niewłaściwie, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem gdpr@vitasliminnove.com. Jeśli uważasz, że Twój wniosek nie został rozpatrzony w rozsądnym terminie, prosimy o kontakt z Komisją Ochrony Danych Osobowych.

VITASLIM INNOVE Ltd. nie wykorzystuje danych pochodzących od osób trzecich.

VITASLIM INNOVE Ltd. udostępnia dane stronom trzecim wyłącznie na podstawie umów i zobowiązania do zachowania poufności z ich strony. Podmioty trzecie, z którymi współpracuje VITASLIM INNOVE Ltd., to firmy kurierskie, dostawcy usług księgowych, marketingowych, bankowych i hostingowych.

Możesz skontaktować się z nami w każdy dzień roboczy od 09:00 do 18:00 w następujący sposób:

E-mail: gdpr@vitasliminnove.com